• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค 9

01

พล.ต.ท.นันทเดช ย้อยนวล
ผบช.ภ.9

03

พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ
รอง ผบช.ภ.9

03

พล.ต.ต.ดุษฏี ชูสังกิจ
รอง ผบช.ภ.9

03

พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี
รอง ผบช.ภ.9

03

พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล
รอง ผบช.ภ.9

03

พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี
รอง ผบช.ภ.9

03

พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย
รอง ผบช.ภ.9

03

พล.ต.ต.วัลลพ จำนงค์อาษา
รอง ผบช.ภ.9

 
 
© 2022 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

logo65 w2