• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

ผู้บังคับบัญชา ภ.9

ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค 901

พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ
ผบช.ภ.9

03

พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ
รอง ผบช.ภ.9

03

พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล
รอง ผบช.ภ.9

03

พล.ต.ต.ดุษฏี ชูสังกิจ
รอง ผบช.ภ.9

03

พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี
รอง ผบช.ภ.9

03

พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล
รอง ผบช.ภ.9

03

พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี
รอง ผบช.ภ.9

03

พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย
รอง ผบช.ภ.9

   
© 2021 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000