• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.
Banner1
01 / 01

Banner1

Banner1

ตร

เจตจำนง

ประเมินความเสี่ยง

ตร

ผู้บังคับบัญชา ศฝร.ภ.9

  ยศ ชื่อ - สกุลตำแหน่ง
1 พล.ต.ต.ดษฎ Copy พล.ต.ต.ดุษฏี ชูสังกิจ รอง ผบช.ภ.9/กำกับดูแล ศฝร.ภ.9
2 S 35373112 พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผบก.ศฝร.ภ.9
  S 35373112  พล.ต.ต.สะท้านฟ้า วามะสิงห์  ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3 03 พ.ต.อ.หญิง นันทวรรณ เจริญวานิช   รอง ผบก.ศฝร.ภ.9

 ข่าวประชาสัมพันธ์


  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  3. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
  4. บทความทางวิชาการ
  5. องค์ความรู้
  6. คำสั่งแต่งตั้ง

3p


     ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9
  ต.สะเตง อ.เมืองยะลา
  จ.ยะลา 95000

facebook
© 2022 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

logo65 w2