• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ

วันที่ 12 ม.ค.65 เวลา 08.00 น. พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ เป็นประธาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ ศฝร.ภ.9 ปล่อยพันธ์ุปลา จำนวน 10,000 ตัว และปลูกต้อนไม้รอบสระน้ำ จำนวน 250 ต้น ณ บริเวณสระน้ำด้านข้างศูนย์พิทักษ์สันติ ศปก.ตร.สน.

Date

13 มกราคม 2565

Tags

ภารกิจผู้บังคับบัญชา
© 2022 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

logo65 w2