• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

คำสั่ง ตำรวจภูธรภาค 9 ที่ 148 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศ และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

คำสั่ง ตำรวจภูธรภาค 9 ที่ 148 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศ และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ให้กับข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจอายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหนเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก (หลักสูตร กดต.)

เอกสารแนบ :
Download this file (เวียนคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งฯ (.pdf)คำสั่ง ตำรวจภูธรภาค 9 ที่ 148 / 256514655 kB50 Downloads
© 2022 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

logo65 w2