• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

แผนการฝึกอบรม

แผนการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจระดับ ผบ.หมู่ - รอง ผกก.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยฝึกอบรม ศฝร.ภ.9

7 - 11 พ.ย.65

14 - 18 พ.ย.65

21 - 22 พ.ย.65

28 พ.ย. - 2 ธ.ค.65

5 - 9 ธ.ค.65

12 - 16 ธ.ค.65

13 - 17 มี.ค.66

20 - 24 มี.ค.66

27 - 31 มี.ค.66

3 - 7 เม.ย.66

3 -7 เม.ย.66

17 - 21 เม.ย.66

8 - 12 พ.ค.66

8 - 12 พ.ค.66

15 - 19 พ.ค.66

22 - 26 พ.ค.66

29 พ.ค. - 2 มิ.ย.66

5 - 9 มิ.ย.66

12 - 23 มิ.ย.66

12 - 16 มิ.ย.66

© 2023 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

logo65 w2