พ.ต.อ.วัฒนา วงศ์จันทร์ รอง ผบก.ศฝร.ภ.9 ตรวจเยี่ยมพร้อมให้โอวาท นสต.

วันที่ 1 ก.พ.62 พ.ต.อ.วัฒนา วงศ์จันทร์ รอง ผบก.ศฝร.ภ.9 ตรวจเยี่ยมพร้อมให้โอวาท นักเรียนนายสิบตำรวจเข้ารับรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม ณ ศฝร.ภ.9  จำนวน 500 นาย ณ ลานฝึก ศฝร.ภ.9

9204

9206