• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

ข่าวสาร

ติดตามการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ งานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันที่ 18 ต.ค.2560 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.สะท้านฟ้า วามะสิงห์ รอง ผบก.ศฝร.ภ.9 เป็นประธานประชุมเพื่อติดตามการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ งานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดที่มีหน้าที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม คชหิรัญ ศฝร.ภ.9

195361953719538

© 2021 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000