นิเทศ นสต.ฝึกหัดปฏิบัติราชการ ณ สภ.ทุ่งตำเสา จว.สงขลา

วันนี้ 9 มิ.ย. 63 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.บุญเลิศ ทวีวิทย์ อาจารย์ (สบ3) กอจ.ศฝร.ภ.9 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมที่ 1 ได้ตรวจเยี่ยม นิเทศ การฝึกหัดปฏิบัติราชการของนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ณ สภ.ทุ่งตำเสา จว.สงขลา

S 18325649

S 18325651

S 18325653