ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์(เป้าปืน) จำนวน 37,884 บาท