ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 80,225 บาท