• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

คำสั่งแต่งตั้ง

บัญชีแนบท้าย คำสั่งตำรวจภูธรภาค 9 ที่ 48/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

logo65 w2