• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.
Banner1
01 / 01

Banner1

Banner1

ตร

เจตจำนง

ประเมินความเสี่ยง

ตร

 ข่าวประชาสัมพันธ์


  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  3. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
  4. บทความทางวิชาการ
  5. องค์ความรู้
  6. คำสั่งแต่งตั้ง

logo

3p


     ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9
  ต.สะเตง อ.เมืองยะลา
  จ.ยะลา 95000

facebook
© 2022 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

logo65 w2