การฝึกหัดปฏิบัติราชการ

นิเทศ นสต.ฝึกหัดปฏิบัติราชการ ณ สภ.เมืองสตูล จว.สตูล

วันที่ 11 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.บุญเลิศ ทวีวิทย์ อาจารย์ (สบ 3) กอจ.ศฝร.ภ.9 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมที่ 1 ได้ตรวจเยี่ยม นิเทศการฝึกหัดปฏิบัติราชการของนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ณ สภ.เมืองสตูล จว.สตูล

S 18415750S 18415755S 18415756

logo65 w2