• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

การฝึกหัดปฏิบัติราชการ

นิเทศ นสต.ฝึกหัดปฏิบัติราชการ ณ สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลุง

วันที่ 10 มิ.ย. 63 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.บุญเลิศ ทวีวิทย์ อาจารย์ (สบ 3) กอจ.ศฝร.ภ.9 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมที่ 1 ได้ตรวจเยี่ยม นิเทศ การฝึกหัดปฏิบัติราชการของนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ณ สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลุง

S 18391058

S 18391061

S 18391063

S 18391065

S 18391067

logo65 w2