การฝึกหัดปฏิบัติราชการ

นิเทศ นสต.ฝึกหัดปฏิบัติราชการ ณ สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง

วันที่ 10 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.หญิง ธนิษฐา โกวิทยาอาจารย์ (สบ 4) กอจ.ศฝร.ภ.9 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมที่ 3 ได้ตรวจเยี่ยม (นสต) นิเทศการฝึกหัดปฏิบัติราชการของนักเรียนนายสิบตำรวจ ณ สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง

142701

142702142703142704142706142710142712

logo65 w2