การฝึกหัดปฏิบัติราชการ

นิเทศ นสต.ฝึกหัดปฏิบัติราชการ ณ สภ.ทุ่งหว้า จว.สตูล

วันที่ 11 มิ.ย. 63 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.หญิง ธนิษฐา โกวิทยาอาจารย์ (สบ 4) กอจ.ศฝร.ภ.9 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมที่ 3 ได้ตรวจเยี่ยม และนิเทศการฝึกหัดปฏิบัติราชการของนักเรียนนายสิบตำรวจ ณ สภ.ทุ่งหว้า จว.สตูล

144303144304144305144307144308144309

logo65 w2