การฝึกหัดปฏิบัติราชการ

นิเทศ นสต.ฝึกหัดปฏิบัติราชการ ณ สภ.สทิงพระ จว.สงขลา

วันนี้ 9 มิ.ย.63 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.หญิง ธนิษฐา โกวิทยาอาจารย์ (สบ 4) กอจ.ศฝร.ภ.9 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมที่ 3 ได้ตรวจเยี่ยมนักเรียนนายสิบตำรวจ นิเทศการฝึกหัดปฏิบัติราชการของนักเรียนนายสิบตำรวจ ณ สภ.สทิงพระ จว.สงขลา

141782141791141784141785

logo65 w2