การฝึกหัดปฏิบัติราชการ

นิเทศ นสต.ฝึกหัดปฏิบัติราชการ ณ สภ.ละงู จว.สตูล

วันที่ 11 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.หญิง ธนิษฐา โกวิทยาอาจารย์ (สบ 4) กอจ.ศฝร.ภ.9 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมที่ 3 ได้ตรวจเยี่ยมและนิเทศการฝึกหัดปฏิบัติราชการของนักเรียนนายสิบตำรวจ ณ สภ.ละงู จว.สตูล

143922143925143927143930

logo65 w2