การฝึกหัดปฏิบัติราชการ

นิเทศ นสต.ฝึกหัดปฏิบัติราชการ ณ สภ.ฉลุง จว.สตูล

วันที่ 11 มิ.ย. 63 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.บุญเลิศ ทวีวิทย์ อาจารย์ (สบ 3) กอจ.ศฝร.ภ.9 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมที่ 1 ได้ตรวจเยี่ยม นิเทศ การฝึกหัดปฏิบัติราชการของนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ณ สภ.ฉลุง จว.สตูล

S 18432010S 18432012S 18432013

logo65 w2