คำสั่งแต่งตั้ง

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ลงมาถึง สว. วาระประจำปี 2566

logo65 w2