คำสั่งแต่งตั้ง

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู่ วาระประจำปี 2566

ระดับกองบัญชาการ
ภ.9 

ระดับกองบังคับการ
ภ.จว.ยะลา
ภ.จว.ปัตตานี
ภ.จว.นราธิวาส
ภ.จว.สงขลา
ภ.จว.สตูล
ภ.จว.ตรัง
ภ.จว.พัทลุง
บก.อก.ภ.9
บก.สส.ภ.9
บก.สส.จชต.
บก.กค.ภ.9
เอกสารแนบ :
Download this file (คำสั่ง ภ.9 ที่ 111.2567 ลง 29 ม.ค.67.pdf)คำสั่ง ภ.9 ที่ 111/2567 ลง 29 ม.ค.67123 kB464 Downloads
Download this file (คำสั่ง ภ.9 ที่ 112.2567 ลง 29 ม.ค.67.pdf)คำสั่ง ภ.9 ที่ 112/2567 ลง 29 ม.ค.67473 kB453 Downloads
Download this file (คำสั่ง ภ.จว.ยะลา ที่ 90.2567 ลง 29 ม.ค.67.pdf)คำสั่ง ภ.จว.ยะลา ที่ 90/2567 ลง 29 ม.ค.6766 kB215 Downloads
Download this file (คำสั่ง ภ.จว.ยะลา ที่ 91.2567 ลง 29 ม.ค.67.pdf)คำสั่ง ภ.จว.ยะลา ที่ 91/2567 ลง 29 ม.ค.67107 kB156 Downloads
Download this file (คำสั่ง ภ.จว.ปัตตานี ที่ 85.2567 ลง 29 ม.ค.67.pdf)คำสั่ง ภ.จว.ปัตตานี ที่ 85/2567 ลง 29 ม.ค.6765 kB172 Downloads
Download this file (คำสั่ง ภ.จว.ปัตตานี ที่ 86.2567 ลง 29 ม.ค.67.pdf)คำสั่ง ภ.จว.ปัตตานี ที่ 86/2567 ลง 29 ม.ค.67122 kB161 Downloads
Download this file (คำสั่ง ภ.จว.นราธิวาส ที่ 67.2567 ลง 29 ม.ค.67.pdf)คำสั่ง ภ.จว.นราธิวาส ที่ 67/2567 ลง 29 ม.ค.6762 kB146 Downloads
Download this file (คำสั่ง ภ.จว.นราธิวาส ที่ 68.2567 ลง 29 ม.ค.67.pdf)คำสั่ง ภ.จว.นราธิวาส ที่ 68/2567 ลง 29 ม.ค.67121 kB135 Downloads
Download this file (คำสั่ง ภ.จว.สงขลา ที่ 60.2567 ลง 29 ม.ค.67.pdf)คำสั่ง ภ.จว.สงขลา ที่ 60/2567 ลง 29 ม.ค.6777 kB207 Downloads
Download this file (คำสั่ง ภ.จว.สงขลา ที่ 61.2567 ลง 29 ม.ค.67.pdf)คำสั่ง ภ.จว.สงขลา ที่ 61/2567 ลง 29 ม.ค.67109 kB169 Downloads
Download this file (คำสั่ง ภ.จว.สตูล ที่ 59.2567 ลง 29 ม.ค.67.pdf)คำสั่ง ภ.จว.สตูล ที่ 59/2567 ลง 29 ม.ค.6780 kB142 Downloads
Download this file (คำสั่ง ภ.จว.ตรัง ที่ 70.2567 ลง 29 ม.ค.67.pdf)คำสั่ง ภ.จว.ตรัง ที่ 70/2567 ลง 29 ม.ค.6766 kB137 Downloads
Download this file (คำสั่ง ภ.จว.ตรัง ที่ 71.2567 ลง 29 ม.ค.67.pdf)คำสั่ง ภ.จว.ตรัง ที่ 71/2567 ลง 29 ม.ค.6778 kB120 Downloads
Download this file (คำสั่ง ภ.จว.พัทลุง ที่ 80.2567 ลง 29 ม.ค.67.pdf)คำสั่ง ภ.จว.พัทลุง ที่ 80/2567 ลง 29 ม.ค.6765 kB148 Downloads
Download this file (คำสั่ง ภ.จว.พัทลุง ที่ 81.2567 ลง 29 ม.ค.67.pdf)คำสั่ง ภ.จว.พัทลุง ที่ 81/2567 ลง 29 ม.ค.6780 kB151 Downloads
Download this file (คำสั่ง บก.อก.ภ.9 ที่ 117.2567 ลง 29 ม.ค.67.pdf)คำสั่ง บก.อก.ภ.9 ที่ 117/2567 ลง 29 ม.ค.6759 kB157 Downloads
Download this file (คำสั่ง บก.สส.ภ.9 ที่ 12.2567 ลง 29 ม.ค.67.pdf)คำสั่ง บก.สส.ภ.9 ที่ 12.2567 ลง 29 ม.ค.6755 kB154 Downloads
Download this file (คำสั่ง บก.สส.จชต. ที่ 22.2567 ลง 29 ม.ค.67.pdf)คำสั่ง บก.สส.จชต. ที่ 22/2567 ลง 29 ม.ค.6759 kB143 Downloads
Download this file (คำสั่ง บก.กค.ภ.9 ที่ 11.2567 ลง 29 ม.ค.67.pdf)คำสั่ง บก.กค.ภ.9 ที่ 11.2567 ลง 29 ม.ค.6754 kB174 Downloads

logo65 w2