คำสั่งแต่งตั้ง

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู่ วาระประจำปี 2566

ระดับกองบัญชาการ
ภ.9 

ระดับกองบังคับการ
ภ.จว.ยะลา
ภ.จว.ปัตตานี
ภ.จว.นราธิวาส
ภ.จว.สงขลา
ภ.จว.สตูล
ภ.จว.ตรัง
ภ.จว.พัทลุง
บก.อก.ภ.9
บก.สส.ภ.9
บก.สส.จชต.
บก.กค.ภ.9
เอกสารแนบ :
Download this file (คำสั่ง ภ.9 ที่ 111.2567 ลง 29 ม.ค.67.pdf)คำสั่ง ภ.9 ที่ 111/2567 ลง 29 ม.ค.67123 kB276 Downloads
Download this file (คำสั่ง ภ.9 ที่ 112.2567 ลง 29 ม.ค.67.pdf)คำสั่ง ภ.9 ที่ 112/2567 ลง 29 ม.ค.67473 kB279 Downloads
Download this file (คำสั่ง ภ.จว.ยะลา ที่ 90.2567 ลง 29 ม.ค.67.pdf)คำสั่ง ภ.จว.ยะลา ที่ 90/2567 ลง 29 ม.ค.6766 kB122 Downloads
Download this file (คำสั่ง ภ.จว.ยะลา ที่ 91.2567 ลง 29 ม.ค.67.pdf)คำสั่ง ภ.จว.ยะลา ที่ 91/2567 ลง 29 ม.ค.67107 kB81 Downloads
Download this file (คำสั่ง ภ.จว.ปัตตานี ที่ 85.2567 ลง 29 ม.ค.67.pdf)คำสั่ง ภ.จว.ปัตตานี ที่ 85/2567 ลง 29 ม.ค.6765 kB71 Downloads
Download this file (คำสั่ง ภ.จว.ปัตตานี ที่ 86.2567 ลง 29 ม.ค.67.pdf)คำสั่ง ภ.จว.ปัตตานี ที่ 86/2567 ลง 29 ม.ค.67122 kB78 Downloads
Download this file (คำสั่ง ภ.จว.นราธิวาส ที่ 67.2567 ลง 29 ม.ค.67.pdf)คำสั่ง ภ.จว.นราธิวาส ที่ 67/2567 ลง 29 ม.ค.6762 kB80 Downloads
Download this file (คำสั่ง ภ.จว.นราธิวาส ที่ 68.2567 ลง 29 ม.ค.67.pdf)คำสั่ง ภ.จว.นราธิวาส ที่ 68/2567 ลง 29 ม.ค.67121 kB62 Downloads
Download this file (คำสั่ง ภ.จว.สงขลา ที่ 60.2567 ลง 29 ม.ค.67.pdf)คำสั่ง ภ.จว.สงขลา ที่ 60/2567 ลง 29 ม.ค.6777 kB94 Downloads
Download this file (คำสั่ง ภ.จว.สงขลา ที่ 61.2567 ลง 29 ม.ค.67.pdf)คำสั่ง ภ.จว.สงขลา ที่ 61/2567 ลง 29 ม.ค.67109 kB85 Downloads
Download this file (คำสั่ง ภ.จว.สตูล ที่ 59.2567 ลง 29 ม.ค.67.pdf)คำสั่ง ภ.จว.สตูล ที่ 59/2567 ลง 29 ม.ค.6780 kB63 Downloads
Download this file (คำสั่ง ภ.จว.ตรัง ที่ 70.2567 ลง 29 ม.ค.67.pdf)คำสั่ง ภ.จว.ตรัง ที่ 70/2567 ลง 29 ม.ค.6766 kB67 Downloads
Download this file (คำสั่ง ภ.จว.ตรัง ที่ 71.2567 ลง 29 ม.ค.67.pdf)คำสั่ง ภ.จว.ตรัง ที่ 71/2567 ลง 29 ม.ค.6778 kB63 Downloads
Download this file (คำสั่ง ภ.จว.พัทลุง ที่ 80.2567 ลง 29 ม.ค.67.pdf)คำสั่ง ภ.จว.พัทลุง ที่ 80/2567 ลง 29 ม.ค.6765 kB67 Downloads
Download this file (คำสั่ง ภ.จว.พัทลุง ที่ 81.2567 ลง 29 ม.ค.67.pdf)คำสั่ง ภ.จว.พัทลุง ที่ 81/2567 ลง 29 ม.ค.6780 kB74 Downloads
Download this file (คำสั่ง บก.อก.ภ.9 ที่ 117.2567 ลง 29 ม.ค.67.pdf)คำสั่ง บก.อก.ภ.9 ที่ 117/2567 ลง 29 ม.ค.6759 kB77 Downloads
Download this file (คำสั่ง บก.สส.ภ.9 ที่ 12.2567 ลง 29 ม.ค.67.pdf)คำสั่ง บก.สส.ภ.9 ที่ 12.2567 ลง 29 ม.ค.6755 kB78 Downloads
Download this file (คำสั่ง บก.สส.จชต. ที่ 22.2567 ลง 29 ม.ค.67.pdf)คำสั่ง บก.สส.จชต. ที่ 22/2567 ลง 29 ม.ค.6759 kB73 Downloads
Download this file (คำสั่ง บก.กค.ภ.9 ที่ 11.2567 ลง 29 ม.ค.67.pdf)คำสั่ง บก.กค.ภ.9 ที่ 11.2567 ลง 29 ม.ค.6754 kB91 Downloads

logo65 w2