• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

sar60   sar   sar2562   2563   2564  

 

© 2022 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

logo65 w2