• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

บทความทางวิชาการ

อุปสรรคในกระบวนการสอบสวนที่ส่งผลต่อการอำนวยความยุติธรรมและการให้การบริการประชาชน

อุปสรรคในกระบวนการสอบสวนที่ส่งผลต่อการอำนวยความยุติธรรมและการให้การบริการประชาชน

โดย...พันตำรวจโท บุญเลิศ ทวีวิทย์
อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.9

logo65 w2