• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

แนวคิดและหลักการของสิทธิมนุษยชน

แนวคิดและหลักการของสิทธิมนุษยชน
โดย พันตำรวจเอกหญิง ศุภรา ศรีปริวาทิน
อาจารย์(สบ 4) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.9

© 2022 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

logo65 w2