บทความทางวิชาการ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด ตอนที่ 1 ประเภทของกล้อง CAMERA

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด ตอนที่ 1 ประเภทของกล้อง CAMERA

โดย ร.ต.อ.พิณโญ  ปานนิล อจ.(สบ 1) กอจ.ศฝร.ภ.9

logo65 w2