• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด ตอนที่ 1 ประเภทของกล้อง CAMERA

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด ตอนที่ 1 ประเภทของกล้อง CAMERA

โดย ร.ต.อ.พิณโญ  ปานนิล อจ.(สบ 1) กอจ.ศฝร.ภ.9

© 2022 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

logo65 w2