บทความทางวิชาการ

มุมมองและทัศนคติกับการปฏิบัติหน้าที่ในศตวรรษที่ 21

มุมมองและทัศนคติกับการปฏิบัติหน้าที่ในศตวรรษที่ 21

โดย พันตำรวจตรี สิทธวิชญ์ รวิชาติ อาจารย์ (สบ 2) ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9

logo65 w2