• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

มุมมองและทัศนคติกับการปฏิบัติหน้าที่ในศตวรรษที่ 21

มุมมองและทัศนคติกับการปฏิบัติหน้าที่ในศตวรรษที่ 21

โดย พันตำรวจตรี สิทธวิชญ์ รวิชาติ อาจารย์ (สบ 2) ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9

© 2022 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

logo65 w2