• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

บทความทางวิชาการ

การพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการตำรวจโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม

การพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการตำรวจโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม
โดย พ.ต.ท.บุรัสกร บุญรนันท์ อาจารย์(สบ2) กอจ.ศฝร.ภ.9

logo65 w2