บทความทางวิชาการ

อำนาจการจับและการตรวจค้นบุคคลของเจ้าพนักงานตำรวจ

อำนาจการจับและการตรวจค้นบุคคลของเจ้าพนักงานตำรวจ

พันตำรวจโท ทนงศักดิ์ ถวัลย์ธัญญา
รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบ้านโสร่ง
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ปฏิบัติราชการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9
 

logo65 w2