บทความทางวิชาการ

การตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรอย่างไร ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

การตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรอย่างไร ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

โดย ร.ต.อ.เกษม  หนูแก้ว
อาจารย์ (สบ 1) กอจ.ศฝร.ภ.9

logo65 w2