• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผบก.ศฝร.ภ.9 และ พ.ต.อ.หญิง เฉลียว ผิวแดง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.9 พร้อมกับข้าราชการตำรวจในสังกัด ฝอ.ศฝร.ภ.9 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ที่ได้รับบริจาคจากข้าราชการตำรวจในสังกัด และข้าราชการตำรวจในสังกัด ศปก.ตร.สน. เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลสนามจังหวัดยะลา (ตั้งอยู่ภายในรร.ศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเขตเฉพาะกิจ จังหวัดยะลา)

892280

892281

892282

892284

© 2022 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

logo65 w2