• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

มอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ แก่ผู้สูงอายุ

วันนี้ 8 ก.พ.65 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผบก.ศฝร.ภ.9 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ฝอ.ศฝร.ภ.9 ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ แก่ผู้สูงอายุ ตลอดจนพูดคุยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวข้าราชการตำรวจในสังกัด

1044990

1044991

1044992

1044993

© 2022 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

logo65 w2