• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

ข่าวภารกิจผู้บังคับบัญชา

เสริมสร้างความคิดการเป็นตำรวจในอนาคต

วันที่ 8 พ.ย.65 เวลา 14.30 น. พล.ต.ต.ธรรมนูญ ประยืนยง ผบก.ศฝร.ภ.9 เปิดคลิปประสบการณ์ การเป็นตำรวจของตำรวจสหรัฐฯ ให้ นสต.รับฟังและชม เพื่อเสริมสร้างความคิดการเป็นตำรวจในอนาคต พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และการเรียนความเป็นอยู่ การฝึก ศาสนิกสัมพันธ์ ตามหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2565 โดยมี ผกก.ฯ คณะครูอาจารย์, ครูฝึก และ นสต. จำนวน 389 นาย ร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมบางลาง ศฝร.ภ.9

2406982

เสริมสร้างความคิดการเป็นตำรวจในอนาคต
เสริมสร้างความคิดการเป็นตำรวจในอนาคต
เสริมสร้างความค...
เสริมสร้างความคิดการเป็นตำรวจในอนาคต
เสริมสร้างความคิดการเป็นตำรวจในอนาคต
เสริมสร้างความคิดการเป็นตำรวจในอนาคต
เสริมสร้างความค...
เสริมสร้างความคิดการเป็นตำรวจในอนาคต
เสริมสร้างความคิดการเป็นตำรวจในอนาคต
เสริมสร้างความคิดการเป็นตำรวจในอนาคต
เสริมสร้างความค...
เสริมสร้างความคิดการเป็นตำรวจในอนาคต
เสริมสร้างความคิดการเป็นตำรวจในอนาคต
เสริมสร้างความคิดการเป็นตำรวจในอนาคต
เสริมสร้างความค...
เสริมสร้างความคิดการเป็นตำรวจในอนาคต
เสริมสร้างความคิดการเป็นตำรวจในอนาคต
เสริมสร้างความคิดการเป็นตำรวจในอนาคต
เสริมสร้างความค...
เสริมสร้างความคิดการเป็นตำรวจในอนาคต
เสริมสร้างความคิดการเป็นตำรวจในอนาคต
เสริมสร้างความคิดการเป็นตำรวจในอนาคต
เสริมสร้างความค...
เสริมสร้างความคิดการเป็นตำรวจในอนาคต
เสริมสร้างความคิดการเป็นตำรวจในอนาคต
เสริมสร้างความคิดการเป็นตำรวจในอนาคต
เสริมสร้างความค...
เสริมสร้างความคิดการเป็นตำรวจในอนาคต
เสริมสร้างความคิดการเป็นตำรวจในอนาคต
เสริมสร้างความคิดการเป็นตำรวจในอนาคต
เสริมสร้างความค...
เสริมสร้างความคิดการเป็นตำรวจในอนาคต
เสริมสร้างความคิดการเป็นตำรวจในอนาคต
เสริมสร้างความคิดการเป็นตำรวจในอนาคต
เสริมสร้างความค...
เสริมสร้างความคิดการเป็นตำรวจในอนาคต
เสริมสร้างความคิดการเป็นตำรวจในอนาคต
เสริมสร้างความคิดการเป็นตำรวจในอนาคต
เสริมสร้างความค...
เสริมสร้างความคิดการเป็นตำรวจในอนาคต
เสริมสร้างความคิดการเป็นตำรวจในอนาคต
เสริมสร้างความคิดการเป็นตำรวจในอนาคต
เสริมสร้างความค...
เสริมสร้างความคิดการเป็นตำรวจในอนาคต

logo65 w2