ข่าวภารกิจผู้บังคับบัญชา

“ โครงการช่วยเหลือข้าราชการตำรวจ ลูกจ้างประจำและข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ ศฝร.ภ.9 ”

วันที่ 10 พ.ย.65 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ธรรมนูญ ประยืนยง ผบก.ศฝร.ภ.9 มอบเงินช่วยเหลือตาม “โครงการช่วยเหลือข้าราชการตำรวจ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ ศฝร.ภ.9” ให้แก่ ร.ต.อ.หญิง ยุพเรศ หนูแก้ว รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.9 เนื่องจากบิดาถึงแก่กรรม

S 12607497

มอบเงินช่วยฯ

logo65 w2