ข่าวภารกิจผู้บังคับบัญชา

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข

วันที่ 15 พ.ย.65 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต ธรรมนูญ ประยืนยง ผบก.ศฝร.ภ.9 พร้อมข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.9 ได้ร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยมีการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะข้าราชการตำรวจในสังกัด ศฝร.ภ.9 ครั้งที่ 1 เดือน พ.ย.65 ผลปรากฏว่า ข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวนทั้งสิน 150 นาย ตรวจวันนี้ 144 นาย ผลการตรวจ ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะของข้าราชการตำรวจในสังกัด ศฝร.ภ.9 และอีก 6 นาย ติดภารกิจ จะทำการตรวจอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 21 พ.ย.65

1668500376162

13020

สถานศึกษาสีขาว ...
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข
สถานศึกษาสีขาว ...
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข
สถานศึกษาสีขาว ...
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข
สถานศึกษาสีขาว ...
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข
สถานศึกษาสีขาว ...
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข
สถานศึกษาสีขาว ...
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข
สถานศึกษาสีขาว ...
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข
สถานศึกษาสีขาว ...
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข

15

logo65 w2