ข่าวภารกิจผู้บังคับบัญชา

พิธีทำบุญกองร้อยที่ 6 ประจำปี 2566

วันนี้(12 ม.ค.66)เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ธรรมนูญ ประยืนยง ผบก.ศฝร.ภ.9 ประธานพิธี พร้อมด้วย พ.ต.อ.อนุชัย ณ วัชรเจริญ อจ.(สบ 5) ศฝร.ภ.9 พ.ต.อ.หญิงศุภรา ศรีปริวาทิน อจ.(สบ 4) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.9 พ.ต.อ.หญิง เฉลียว ผิวแดง ผกก.ฝอ. ศฝร.ภ.9 พ.ต.อ.กฤตินท์ ณ ลำปาง ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.9 และข้าราชการตำรวจในสังกัด ศฝร.ภ.9 ร่วมพิธีทำบุญ กองร้อยที่ 6 ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ณ กองร้อยที่ 6 ศฝร.ภ.9 อ.เมืองยะลา จว.ยะลา

2493638

2493640

2493641

2493642

2493643

2493644

2493645

2493647

2493648

2493649

logo65 w2