• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

ข่าวภารกิจผู้บังคับบัญชา

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมบริจาคโลหิต

วันที่  8 พ.ย.66 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.ยุทธพงษ์ ทองนุ้ย ผบก.ศฝร.ภ.9/หน.อกส.ศปก.ตร.สน.ได้รับมอบหมายจาก พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รรท.ผบช.ภ.9/ผบ.ศปก.ตร.สน. ให้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมบางลาง ศฝร.ภ.9

1480537 0

1480538 0

1480539 0

1480540 0

1480541 0

1480542 0

logo65 w2