• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

ข่าวภารกิจผู้บังคับบัญชา

ประชุมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (งบลงทุน)

วันที่ 13 พ.ย.66 เวลา 13 .30 น. ณ ห้องประชุมแท่นทอง ชั้น 2 อาคาร ศฝร.ภ.9 พล.ต.ต.ยุทธพงษ์ ทองนุ้ย ผบก.ศฝร.ภ.9 มอบหมายให้ พ.ต.อ.อนุชัย ณ วัชรเจริญ อจ.(สบ 5) ศฝร.ภ.9 พ.ต.อ.หญิง เฉลียว ผิวแดง ผกก.ฝอ. ศฝร.ภ.9 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เรื่อง ประชุมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (งบลงทุน) โดยมี พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู เป็นประธาน ผ่านระบบวิดีโอทางไกล (video/conference)

 

S 17064072 0

 

 

logo65 w2