ข่าวภารกิจผู้บังคับบัญชา

พ.ต.ท.อมร แก้วนวล ผบ.ร้อย ฝปค.ศฝร.ภ.9 เป็นผู้แทนสวดพระอภิธรรมศพ นสต.ฐิติพงษ์ ชาญวิจิตร

วันที่ 1 มี.ค.67 พล.ต.ต.ยุทธพงษ์ ทองนุ้ย ผบก.ศฝร.ภ.9 มอบหมายให้ พ.ต.ท.อมร แก้วนวล ผบ.ร้อย ฝปค.ศฝร.ภ.9 เป็นผู้แทนสวดพระอภิธรรมศพ นสต.ฐิติพงษ์ ชาญวิจิตร รอง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 ฝปค.ศฝร.ภ.9 ซึ่งได้เสียชีวิตจากกรณีติดเชื้อในท่อน้ำดีเมื่อวันพุธที่ 28 ก.พ.67 โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด กองร้อยที่ 1 - กองร้อยที่ 6 เข้าร่วมพิธี ณ วัดสุวรรบรรพต ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

1021012 0

1021019 0

1021021 0

1021026 0

logo65 w2