ข่าวภารกิจผู้บังคับบัญชา

ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2566

พล.ต.ต.ยุทธพงษ์ ทองนุ้ย ผบก.ศฝร.ภ.9 มอบหมายให้ พ.ต.อ.พสิษฐ์ พิมพ์สุรโสภณ ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.9 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2567 ดังนี้

1.วิ่งระยะทาง 1,000 เมตร

2.ว่ายน้ำ 25 เมตร

3.วิ่ง 50 เมตร

4.กระโดดไกล 180 เซนติเมตร

5.วิ่งเก็บของ 10 เมตร

S 28975158 0

S 28975146 0

LINE ALBUM 1000 เมตร ๒๔๐๕๐๑ 3

S 28975161 0

S 7839835 0

LINE ALBUM ว่ายน้ำ 50เมตร ๒๔๐๕๐๓ 19

LINE ALBUM ว่ายน้ำ 50เมตร ๒๔๐๕๐๓ 12

S 7839774 0

LINE ALBUM ว่ายน้ำ 50เมตร ๒๔๐๕๐๓ 23

S 28975149 0

S 7839894 0

S 7839877 0

S 7839883 0

 

logo65 w2