ข่าวภารกิจผู้บังคับบัญชา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดยะลาธรรมมาราม

วันนีั (23 พ.ค.67) เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.ยุทธพงษ์ ทองนุ้ย ผบก.ศฝร.ภ.9 มอบหมายให้ ร.ต.อ.ประเสริฐ มาแดง พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดยะลาธรรมมาราม ต.สะเตง อ.เมือง จว.ยะลา

S 66715658 0

S 66715662 0

S 66715660 0

S 66715661 0

logo65 w2