• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.
admission
01 / 01

admission

admission

รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 41 อัตรา

รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ

จำนวน 41 อัตรา

1 41

logo65 w2