เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าราชการเป็นข้าราชการตำรวจฯ

เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน พ.ศ.2565 จำนวน 1,265 อัตรา

1

2

3

logo65 w2