• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.
Admission
01 / 01

Admission

Admission

เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าราชการเป็นข้าราชการตำรวจฯ

เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน พ.ศ.2565 จำนวน 1,265 อัตรา

1

2

3

logo65 w2