• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

ข่าวรับสมัคร

เกณฑ์การตัดสินการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเพื่อบรรจุเป็น นสต. ล่าสุด

ทดสอบรางกาย

© 2021 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000