อบรมเชิงปฏิบัติการ Happy Money In Action “ส่งสุขทางการเงิน เพื่อครอบครัวตำรวจไทย“

 2

ใครอยากมีความมั่งคั่ง หมดหนี้มีออม มีอิสรภาพทางการเงิน 💰💸ฟังทางนี้!! 📣

สมาคมแม่บ้านตำรวจ👩‍✈️สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 🏢 ขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจและคู่สมรสเข้าร่วม📌โครงการ Money Management & Investment ประจำปี 2567

อบรมเชิงปฏิบัติการ Happy Money In Action
“ส่งสุขทางการเงิน เพื่อครอบครัวตำรวจไทย“ ด้านการบริหารการเงิน และการจัดการหนี้สินในครอบครัว” วันที่ 6 - 8 มีนาคม 2567 (ค่ายอบรม วัน 2 คืน) ณ The Cop Seminar & Resort อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

คุณจะได้เรียนรู้👇🏿
✅ การตั้งเป้าหมายทางการเงิน ระยะสั้น กลาง ยาว อย่างถูกต้อง
✅ การวางแผนเพื่อพิชิตเป้าหมายอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
✅ การบริหารจัดการหนี้สิน เพื่อลดหนี้
✅ การจัดทำงบการเงินในครอบครัว

การอบรมเป็นแบบองค์รวมให้ความรู้ทั้งคู่สามีและภรรยา ช่วยกันคิด ช่วยกันวางแผนด้านการเงินในครอบครัว 👨‍👩‍👧‍👦 ผ่านกิจกรรม 3 วัน 2 คืน

งานนี้ฟรี! อภินันทนาการจากสมาคมแม่บ้านตำรวจ องค์กรสาธารณะกุศล ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น!!

สนใจสมัครด่วนได้ที่ ☎️ 082-957-1666 พ.ต.อ.หญิง เสาวนีย์ นิธิสุนทรพงศ์ ผกก. ฝ่ายวิชาการ กองงบประมาณ และผู้ประสานงานโครงการ Money Management & Investment สมาคมแม่บ้านตำรวจ

⏰ หมดเขตรับสมัคร 25 ก.พ. 67

หมายเหตุ:
1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องผ่านหลักสูตร e-learning เงินทองต้องวางแผน 3 ชม. ของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อยืนยันสิทธิการเข้าเรียน
2. กองสวัสดิการ จะดำเนินการส่งหนังสือไปปฏิบัติราชการเข้าอบรมไปยังต้นสังกัดของท่านเมื่อท่านได้ยืนยันสิทธิการเข้าเรียนเรียบร้อยแล้ว

logo65 w2