• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

งานประกันคุณภาพการศึกษา

รับฟังข้อสรุปผลการเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 6 ส.ค.63 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.อนุชัย ณ วัชรเจริญ หน.กอจ.พร้อมข้าราชการตำรวที่รับผิดชอบด้วยบ่งชี้ เข้าร่วมรับฟังข้อสรุปผลการเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศฝร.ภ.9

2428124283

logo65 w2