• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

งานประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาของ สฝร.ศปก.ตร.สน.

วันที่ 18 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.อาคม สายสมัย ผบก.ศฝร.ภ.9 เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาของ สฝร.ศปก.ตร.สน. ณ ห้องประชุมบางลาง ศฝร.ภ.9 โดยมีข้าราชการตำรวจเข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน

15296

15286

15300

15302

15305

logo65 w2