งานประกันคุณภาพการศึกษา

ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 29- 30 มีนาคม 2564 พล.ต.ต.อาคม สายสมัย ผบก.ศฝร.ภ.9 พ.ต.อ.สะท้านฟ้า วามะสิงห์ รอง ผบก.ศฝร.ภ.9 พ.ต.อ.หญิง นันทวรรณ เจริญวานิช รอง ผบก.ศฝร.ภ.9 ให้กันต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยฝึกอบรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

142870156633156641156817156821156820195936S 13008927

logo65 w2