งานประกันคุณภาพการศึกษา

ประชุมติดตามการดำเนิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

วันนี้ (29 ธ.ค.65) เวลา 09.30 น.  พ.ต.อ.หญิง นันทวรรณ เจริญวานิช รอง ผบก.ศฝร.ภ.9 พ.ต.อ.พสิษฐ์ พิมพ์สุรโสภณ ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.9 พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแฟ้ม ตัวบ่งชี้และผู้กำกับ ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาฯ ของ ฝอ.ฯ, ฝบศ.ฯ และ ฝปค.ศฝร.ภ.9 ร่วมประชุมติดตามการดำเนิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมแท่นทอง ชั้น 2 อาคาร ศฝร.ภ.9

S 38608937

S 38608940

S 38608941

logo65 w2