งานประกันคุณภาพการศึกษา

ประชุมทบทวนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่  9 พ.ย.66 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ยุทธพงษ์ ทองนุ้ย รรท.ผบก.ศฝร.ภ.9 เป็นประธานการประชุมทบทวนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และมอบหมายผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมี พ.ต.อ.หญิง นันทวรรณ เจริญวานิช รอง ผบก.ศฝร.ภ.9 พ.ต.อ.อนุชัย ณ วัชรเจริญ อจ.(สบ 5) ศฝร.ภ.9 พ.ต.อ.หญิง ศุภรา ศรีปริวาทิน อจ.(สบ 4) กอจ.ศฝร.ภ.9 และผู้แทนแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมแท่นทองชั้น ๒ อาคาร ศฝร.ภ.๙

 

S 5865556 0

S 5865550 0

 

logo65 w2