งานประกันคุณภาพการศึกษา

ประชุมผู้รับผิดชอบแฟ้มตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 29 พ.ย.66 เวลา 13.30 น.  พ.ต.อ.หญิง นันทวรรณ เจริญวานิช รอง ผบก.ศฝร.ภ.9 พ.ต.อ.พสิษฐ์ พิมพ์สุรโสภณ ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.9 พร้อมผู้กำกับตัวบ่งชี้และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแฟ้มตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาฯ เข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบแฟ้มตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมแท่นทอง ชั้น 2 อาคาร ศฝร.ภ.9 

143208

143201

logo65 w2